Ansvarlig for klubbkveldene på BBO

Heidi Berre Skjæran

Mobil: 41 25 87 32

E-post: hber-pau@online.no

 

Harald Berre Skjæran

Mobil: 95 28 11 67

E-post: harald.skjaran@gmail.com

 

Facebook-side https://www.facebook.com/groups/1110819559268059/